โปรฯเฉพาะคุณ

คูปองเงินสด 100 บาท

ส่ง EMS ฟรี

พร้อมของแถมทุกกล่อง

หมดเขต 31 มค.

ถ้าคุณเป็นสิว ฝ้า กระ

หรือหน้าสวยแต่ไม่ใส

เลือกใช้พีแคร์

คืนความสวยให้ผิวของคุณ

เพราะเคยเป็นสิว

จึงเข้าใจคนเป็นสิว

แม่ค้าใช้ pcare skincare

ทำให้แม่ค้าหน้าใสขึ้น รอยสิวลด

ดูรีวิวแม่ค้าได้เลยจ้า

รีวิวของจริงเพียบ

ผลการใช้พีแคร์

รีวิวจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าประทับใจ

เราพร้อมให้บริการ ปรึกษาได้

นโยบายคุ้มครองควมเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) อายุ (Gender) เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser) บันทึกหน้าเว็บ (webpage) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น Email เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com เท่านั้น
  2. เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ได้จ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com เป็นต้น เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ทราบในหน้าเว็บ https://www.pcareskincareproduct.com หรือทาง LINE: @puraskincare

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณได้เยี่ยมชมและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเยี่ยมชมในครั้งต่อๆไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ต่อไป

กรับปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ยินทีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ pcareskincareproduct.com ต่อไป